Connect with us

Termes d’ús

En utilitzar aquest web, vostè accepta complir les condicions que s’exposen a continuació. Aquestes condicions afecten tant a la persona física que utilitze aquest web com a l’empresa en la qual treballe aquesta persona i faça ús del web en representació de l’empresa.

Punt 1. PROPIETAT
Aquest web i el seu contingut és propietat de Carbe Produccions.

Punt 2. USOS PERMESOS I LIMITACIONS DE LA INFORMACIÓ

Tot el material gràfic que apareix en aquest web (gràfics, imatges, botons, etc) és propietat de Carbe Produccions, i el seu ús en aquesta web és merament informatiu, per a consulta. En cap moment es permet l’ús divulgatiu, còpia o conservar el material de forma alguna. Totes les Imatges estan protegides per les lleis de copyright internacionals.

Punt 3. PROTECCIÓ DE DRETS

Queda completament prohibit guardar, conservar o copiar de forma alguna, ja siga digital o físicament, les imatges exposades en el web. Es prohibeix qualsevol ús d’aquesta imatges que no siga la mera consulta i visualització des del nostre web. En cap cas es permet utilitzar les imatges amb finalitats comercials.

Carbe Produccions es reserva el dret de cancel·lar els permisos atorgats i/o llicències a l’usuari si aquest no accepta les clàusules d’ús d’aquest lloc web. Carbe Produccions podrà limitar o eliminar la possibilitat d’accés al web i l’usuari estarà obligat a esborrar del seu equip qualsevol gràfic o material pertanyent a Carbe Produccionsa.

Punt 4. FIDELITAT DE LA INFORMACIÓ

Malgrat l’esforç que posem en la realització del web, aquest pot contenir errors tipogràfics, per la qual cosa recomanem a l’usuari cerciorar-se o consultar les dades que li semblen en el servei d’atenció al client a aquest efecte.

En cap cas la informació oferida en aquest web és contractual. Aquesta informació pot contenir errors o inexactituds. Per favor, contacte amb nosaltres per a confirmar que la informació obtinguda en aquest web està vigent i és correcta.

Punt 5. ACCES AL WEB PER PART DE MENORS D’EDAT

Malgrat el contingut tolerat, o apte per a tots els públics, d’aquesta web, queda terminantment prohibit l’ús a menors d’edat sense la supervisió d’un adult.

En cap moment Carbe Produccions és responsable de la utilització, indeguda o no, del web per part d’un menor d’edat.

Punt 6. DESCARREGA i ÚS DE IMATGES

La descàrrega d’imatges NO ESTÀ PERMESA, si vostè ho fa està cometent un delicte contra la Propietat Intel·lectual.

Queda prohibida la distribució d’aquestes o qualssevol imatges d’aquest web, ja siga per mitjans electrònics, físics, radiofònics, informàtic, etc.

L’usuari és l’únic responsable de l’ús de les imatges i material gràfic d’aquest web. Per tant haurà d’assegurar-se que l’ús que realitza de les mateixes és legal.

Queda terminantment prohibit l’ús d’imatges o parts d’ella com a logotips, grafismes de marques, usos pornogràfics o il·lícits de qualsevol classe, utilitzar per a difamar o desprestigiar, i qualsevol ús que puga ferir l’honorabilitat i dignitat de les persones o persona concreta.

Punt 7. IDENTITAT DE PUBLICACIÓ DIGITAL
Queda terminantment prohibit utilitzar el logotip de Carbe Produccions sense el consentiment per escrit de l’empresa propietària de la marca. Queda terminantment prohibit utilitzar el nom de de Carbe Produccions o relacionar aquesta marca o l’empresa propietària de la mateixa amb cap altra empresa, esdeveniment, marca comercial, unió d’empreses, etc. sense el consentiment per escrit de l’empresa propietària de la marca Carbe Produccions.

Punt 8. CLAUSULES FINALS.

Carbe Produccions ofereix aquest web i contingut tal com apareix. No ens fem responsables d’errors tipogràfic, tècnics, canvis en informació, preus, etc. No oferim cap tipus de garantia, implícita o explicita, sobre la informació ací exposada, imatges, o qualsevol altre tipus de dret o llicència d’aquest acord.

Carbe Produccions no es responsabilitza, més enllà del que marca la llei, de danys a tercers, reclamacions, etc. per l’ús de les imatges o el material gràfic del seu web.
Per a qualsevol controvèrsia legal l’usuari se sotmet a les lleis espanyoles. Aquest Acord no estarà regulat per la Convenció de les Nacions Unides sobre els Contractes per a la venda internacional de mercaderies, l’aplicació de les quals es rebutja expressament.

L’usuari, pel mer fet de l’ús del web i el material ací exposat, accepta aquest contracte el contingut del qual està clarament visible i consultable en aquest web. L’usuari ha d’haver llegit i comprès el contingut i les llicències d’ús que inclouen aquest contracte.

En cas d’algun dubte o discrepància amb el contingut del mateix, pot realitzar la seua consulta dels termes no entesos i/o abandonar aquest lloc web sense fer ús algun del material ací exposat.

Carbe Produccions

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com